Rada rodziców

Rada rodziców

Piotr Wojciechowski – przewodniczący

Joanna Cieślik- skarbnik

Ewa Simińska –  sekretarz

Beata Dominikowska – przewodnicząca komisji rewizyjnej

Roma Ciamciak – członek 

Konto Rady Rodziców

70 2030 0045 1110 0000 0263 7730 

Regulamin Rady Rodziców

https://zerom.pl/wp-content/uploads/2021/06/Regulamin_Rady_Rodzicow_1LO.pdf

Zasady przydziału szafek finansowanych przez  Radę Rodziców

https://zerom.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zasady_przydzialu_szafek_z_puli_Rady_Rodzicow.pdf