Rada rodziców

Rada rodziców

Mariusz Witczuk – przewodniczący

Agnieszka Gembiak– skarbnik

Agnieszka Szymanowicz –  sekretarz

Michał Jędraszczak– przewodniczący komisji rewizyjnej

Magdalena Behrendt – członek komisji rewizyjnej

Konto Rady Rodziców

57 8945 0002 0000 0172 3000 0010

Regulamin Rady Rodziców

https://zerom.pl/wp-content/uploads/2021/06/Regulamin_Rady_Rodzicow_1LO.pdf

Zasady przydziału szafek finansowanych przez  Radę Rodziców