Rada rodziców

Piotr Wojciechowski – przewodniczący

Joanna Cieślik- skarbnik

Ewa Simińska –  sekretarz

Beata Dominikowska – przewodnicząca komisji rewizyjnej

Roma Ciamciak – członek 

Konto Rady Rodziców

70 2030 0045 1110 0000 0263 7730