Rekrutacja 2024/2025 – Ogłoszenie!
Złożenie podań w dniach 15 maja do 16 czerwca 2024 r.

  • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 10 lipca.
  • Dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 21 lipca.Szczegółowe informacje w Zasadach rekrutacji 2024/2025 poniżej.

Co oferujemy?

Materiały promocyjne

Pobierz naszą najnowszą ulotkę!

Dokumenty

I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży dokumenty rekrutacja

Zasady rekrutacji 2024/2025

I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży dokumenty rekrutacja

Podanie 2024/2025