Samorząd uczniowski

Adam Sałata-przewodniczący

Bartłomiej Brzeziński-zastępca przewodniczącego

Patrycja Doręgowska- zastępca przewodniczącego

Miłosz Waszak-skarbnik

Paweł Bardziński-członek

Aleksandra Korol- członek