Samorząd uczniowski

Klara Kardacz – przewodnicząca

Tomasz Barczyński – zastępczyni zastępcy przewodniczącej

Oliwier Wydra – zastępca przewodniczącej

Olga Nowak – skarbnik

Natalia Boberska – członkini

Kinga Kaźmierska – członek