Biologia Chemia profil biol chem bio chem I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

Klasa medyczna

#biologia #chemia

Licealiści wybierający tę klasę kształcą się na poziomie rozszerzonym z zakresu biologii i chemii. Uczniowie co roku organizują w szkole akcje krwiodawstwa, podejmują działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa HIV i uczestniczą w konferencjach naukowych na poznańskich uczelniach wyższych. Systematycznie spotykają się też z transplantologami, którzy w ciekawy sposób opowiadają im o swojej specjalizacji. Licealiści mogą w ten sposób zaangażować się w pomoc osobom przed przeszczepem i po nim.

Co później?

Medycyna, farmacja, ochrona środowiska, fizjoterapia, ekologia, biologia, chemia, technologia, biotechnologia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, dermatologia

Skip to content