HUMAN profil humanistyczny i liceum ogólnokształcące im św Barbary w Chodzieży

Klasa humanistyczna

#polski #historia #angielski

Uczniowie wybierający ten profil zdobywają rozszerzoną wiedze z zakresu język polskiego, historii lub języka polskiego i angielskiego.

Dodatkowo mogą oni rozwijać swoje pasje podczas lekcji czytania oraz warsztatów teatralnych, filmowych i dziennikarskich.

Licealiści z klasy humanistycznych tworzą redakcję Szkolnej Telewizji Internetowej ŻEROM TV, a efekty swojej działalności publikują w serwisie Youtube / Facebook. Humaniści uczestniczą również w wymianie zagranicznej i wycieczkach tematycznych – zwiedzają redakcje radiowe, telewizyjne i prasowe.

Co później?

Prawo, administracja, psychologia, dziennikarstwo, aktorstwo, pedagogika, socjologia, lingwistyka, kulturoznawstwo, teologia, filologia, filozofia, bibliotekoznawstwo

KLASA PATRONACKA UAM POZNAŃ DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Skip to content