Matematyka Fizyka Informatyka profil Mat Fiz Inf I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży

Klasa politechniczna

#matematyka #informatyka #fizyka

Uczniowie tej klasy realizują materiał rozszerzony z trzech przedmiotów kierunkowych (matematyki, fizyki i informatyki) i biorą udział w licznych projektach edukacyjnych, które rozwijają ich zainteresowania i pomagają w wyborze dalszej drogi zawodowej.

Co później?

Bankowość, ekonomia, informatyka, marketing, elektromechanika, budownictwo, logistyka, architektura, mechanika, transport.

Skip to content