Pro memoria

14 lutego zmarł w Olsztynie absolwent naszej szkoły prof.zw. dr hab. Zbigniew Wiktor Endler, ekolog, miłośnik i popularyzator przyrody. Urodził się 17 września 1946r. Liceum im.św.Barbary w Chodzieży ukończył w 1964 roku. Studiował biologię na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach przeniósł się do Olsztyna. W wieku 27 lat uzyskał stopień naukowy doktora. W 2000 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Był kierownikiem Katedry Ekologii Ewolucyjnej a następnie kierownikiem Katedry Ekologii Stosowanej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Z tą uczelnią był związany ponad 40 lat. W ostatnich latach pełnił funkcję prorektora w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Skip to content