Stypendysta Kacper Żulewski

Stypendysta Kacper Żulewski???

13 grudnia w Pile odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Uczniem naszej szkoły, którego wyróżniono tą nagrodą już drugi rok z rzędu, jest Kacper Żulewski, 3D. Otrzymał on promocję z wyróżnieniem za rok 2018/2019, uzyskując najwyższą w szkole średnią ocen. Gratulujemy!!
Kacper nie był w stanie sam odebrać tej nagrody, gdyż w tym samym czasie „toczył bitwę” w finale Debat Oxfordzkich na UAM w Poznaniu. Nagrodę z rąk pana wicekuratora Oświaty Zbigniewa Talagi odebrała wicedyrektor I LO, p. Ewa Wichłacz, a ogromne uściski i gratulacje czekały w gabinecie pani dyrektor Reginy Nalepy. 13 grudnia to szczęśliwy dzień dla Kacpra – jego drużyna zajęła III miejsce
w Wielkopolskim Finale Debat Oxfordzkich. ?

Skip to content