Biologia Chemia profil biol chem bio chem I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży

Klasa medyczna

#biologia #chemia

Licealiści wybierający tę klasę kształcą się na poziomie rozszerzonym z zakresu biologii i chemii. Uczniowie co roku organizują w szkole akcje krwiodawstwa, podejmują działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa HIV i uczestniczą w konferencjach naukowych na poznańskich uczelniach wyższych. Systematycznie spotykają się też z transplantologami, którzy w ciekawy sposób opowiadają im o swojej specjalizacji. Licealiści mogą w ten sposób zaangażować się w pomoc osobom przed przeszczepem i po nim.

Co później?

Medycyna, farmacja, ochrona środowiska, fizjoterapia, ekologia, biologia, chemia, technologia, biotechnologia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, dermatologia

MAT GEO profil i liceum ogólnokształcące im św Barbary w Chodzieży

Klasa Europejska

#matematyka #geografia

Uczniowie tej klasy realizują materiał rozszerzony z dwóch przedmiotów kierunkowych (geografia, matematyka), uczestniczą w spotkaniach z politykami i działają w Szkolnym Klubie Europejskim, dzięki czemu mogą poznawać zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, współpracować z międzynarodowymi fundacjami oraz organizować imprezy europejskie w szkole.

Licealiści co roku biorą też udział w ogólnopolskich projektach, np:
– Młodzi głosują
– Back to school

Co później?

Ekonomia, zarządzanie, geologia, geodezja, marketing, stosunki międzynarodowe, logistyka, turystyka i rekreacja

HUMAN profil humanistyczny i liceum ogólnokształcące im św Barbary w Chodzieży

Klasa humanistyczna

#polski #historia #angielski

Uczniowie wybierający ten profil zdobywają rozszerzoną wiedze z zakresu język polskiego, historii lub języka polskiego i angielskiego.

Dodatkowo mogą oni rozwijać swoje pasje podczas lekcji czytania oraz warsztatów teatralnych, filmowych i dziennikarskich.

Licealiści z klasy humanistycznych tworzą redakcję Szkolnej Telewizji Internetowej ŻEROM TV, a efekty swojej działalności publikują w serwisie Youtube / Facebook. Humaniści uczestniczą również w wymianie zagranicznej i wycieczkach tematycznych – zwiedzają redakcje radiowe, telewizyjne i prasowe.

Co później?

Prawo, administracja, psychologia, dziennikarstwo, aktorstwo, pedagogika, socjologia, lingwistyka, kulturoznawstwo, teologia, filologia, filozofia, bibliotekoznawstwo

KLASA PATRONACKA UAM POZNAŃ DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Matematyka Fizyka Informatyka profil Mat Fiz Inf I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży

Klasa politechniczna

#matematyka #informatyka #fizyka

Uczniowie tej klasy realizują materiał rozszerzony z trzech przedmiotów kierunkowych (matematyki, fizyki i informatyki) i biorą udział w licznych projektach edukacyjnych, które rozwijają ich zainteresowania i pomagają w wyborze dalszej drogi zawodowej.

Co później?

Bankowość, ekonomia, informatyka, marketing, elektromechanika, budownictwo, logistyka, architektura, mechanika, transport.

Skip to content