Dostępność

Deklaracja dostępności serwisu


I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zerom.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data publikacji strony internetowej: 2020.01.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.03.01


Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Damian Kostarczyk, adres poczty elektronicznej pomoc@zerom.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 2820752. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno
zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dane teleadresowe siedziby I Liceum Ogólnokształcącego im.św.Barbary w Chodzieży
tel. 67 2820752
e-mail: liceumchodziez@poczta.onet.pl
ul.Żeromskiego 11,
64-800 Chodzież


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ


Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży otrzymają niezbędną pomoc.
Osoby niepełnosprawne mają możliwość wejścia do budynku wejściem od podwórza i skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu.
Wyżej wymieniony pracownik w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy.
Informujemy ponadto, że na terenie budynku I Liceum Ogólnokształcącego znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), I Liceum Ogólnokształcące udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:
SMS: +48
E-mail: pomoc@zerom.pl


INFORMACJA DODATKOWA
1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po
serwisie za pomocą klawisza Tab.
2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom
podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom
wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego
linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych
elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną
obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym
stopniu niedowidzącym.
4. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym
samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na
stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami
dostępności.
7. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla
osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na
urządzeniach mobilnych.

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI

Pożegnanie…

Pani Profesor Danuta Wandurska. 24.08.1930 – 12.10.2021.

Wieloletni pracownik naszej szkoły. Nauczycielka języka rosyjskiego w latach 1973 -1986 .

Rodzinie składamy wyrazy współczucia, zapewniamy o naszej pamięci i szacunku.

Dyrekcja i społeczność I LO im. św. Barbary w Chodzieży

Pożegnanie…

Wstazka-zalobna - MCK Milanówek

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanej nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego – Pani Profesor Zofii Żalejko (1923 – 2021). Uczyła z pasją biologii, zarażała kulturą i energią życia. Pozostanie na zawsze w pamięci wielu pokoleń licealistów. Rodzinie i wszystkim bliskim Pani Profesor składamy najszczersze kondolencje.

Oliwer Marcinkiewicz – zwycięzcą Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej!

Jest LAUREATEM, który nie pozostawił złudzeń reszcie  – zajął I miejsce po dwóch odsłonach etapu centralnego. Finał ogólnopolski odbył się w Białymstoku, a gospodarzem był Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 54 uczestników. Z nich wyłoniono 25 najlepszych, którzy otrzymali tytuł LAUREATA. Marzeniem Oliwera były studia na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu i właśnie to piękne marzenie się spełnia. Oliwer otrzymuje maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i od października będzie studentem prawa. Na tym nie koniec nagród – na Oliwera czeka wycieczka do Brukseli lub Strasburga, sponsorowana przez byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który jako minister spraw zagranicznych podpisywał Traktat Akcesyjny Polski  do UE, a w bagażu z Białegostoku przyjechały cenne pozycje książkowe o tematyce unijnej, prawniczej oraz wiele praktycznych drobiazgów.  Oliwer to piękny przykład realizowania marzeń, młodzieńczej pasji, ale też ciężkiej, systematycznej pracy. Nie trzeba dodawać, że Oliwer jest kopalnią wiedzy na temat Unii Europejskiej, którą zamierza wykorzystać starając się o wakacyjny staż strukturach Parlamentu Europejskiego.  „ O Radości! – Iskro Bogów !” – jakże prorocze słowa dla Oliwera!  Gratulujemy!!!

 

Sukces Historyczny!

Dwie uczennice naszej szkoły Aleksandra Sell, 1a, i Agnieszka Rzekięć, 2 b1,  zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego przez poznański odział IPN  Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny podczas II wojny światowej.  Aleksandra Sell zdobyła pierwsze miejsce za pracę pt. Mapa mojej historii, a Agnieszka Rzekięć trzecie za pracę pt. Ocalić od zapomnienia. Obydwie uczennice opisały losy kilku członków swoich rodzin w czasie II wojny światowej. Przeprowadziły wywiady z członkami swojej rodziny i ich przyjaciółmi, zgromadziły dokumenty, zdjęcia i inne pamiątki rodzinne. Ich praca trwała kilka tygodni. Warto wspomnieć, że udział w tym konkursie wzięło sześć uczennic z naszej szkoły. Oprócz Aleksandry i Agnieszki były to Weronika Anastaziak, Magdalena Andrzejczak, Antonina Dudek i Julia Jutrzenka. Koordynatorem konkursu była nauczycielka historii Agnieszka Ptakowska-Sysło.

Dziękujemy za udział w konkursie, a laureatkom serdecznie gratulujemy.

01. 06. 2021

Matury Próbne w I LO

W pełnym reżimie sanitarnym, uzbrojeni w maski, uczniowie Żeroma mogli się zmierzyć z zadaniami przygotowanymi przez CKE. Egzaminy matury próbnej to również okazja wręczenia symbolicznych „koniczynek” – talizmanów powodzenia podczas majowych zmagań.

23 LUTEGO – ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

Depresja nie wybiera słabych i ubogich. Jest chorobą demokratyczną.

Podcina skrzydła nawet podczas najwyższego lotu.

Anna Morawska „Twarze depresji”

Czy wiesz, że…

  • wg WHO depresja jest w czołówce najczęstszych problemów zdrowotnych na świecie?
  • na depresję choruje na świecie około 350 mln ludzi!
  • w Polsce prawie 3% Polaków cierpi na depresję, a choroba ta stanowi 3 – 4% wszystkich występujących zaburzeń psychicznych.
  • w przeliczeniu na osoby z depresją zmaga się około 1,5 mln Polaków.

Eksperci podkreślają, że dane mogą być zaniżone, ponieważ nie wszyscy zgłaszają się ze swoimi problemami do specjalistów, a to wpływa na statystyki.

Depresja to nie chwilowy smutek!

Poczytaj:                                                                                                        

WSZYSTKO O DEPRESJI – Depresja.org

Forum Przeciw Depresji – Kampania Społeczna

Strona główna – Antydepresyjny Telefon Zaufania (stopdepresji.pl)

Z życzeniami zdrowia,

Magda Przygoda

psycholog

Brązowy Medal Mistrzostw Polski dla Julii Witkowskiej!

Julia Witkowska, kl. 2d1, zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski, które odbyły się w Toruniu, 13.02.2021. Julii dyscyplina to trójskok, a odległość skoku to 11,40m – życiowy rekord!! Julia jest wzorową uczennicą, stypendystką Prezesa Rady Ministrów i jak widzimy wielką sportsmenką! Gratulujemy ! Podziwiamy!

Oliwer Marcinkiewicz w finale Olimpiady z Wiedzy o Unii…

Okręgowy etap Olimpiady z Wiedzy o Unii Europejskiej zdobyty! Oliwer Marcinkiewicz, kl 3B, zajął II miejsce w wojewódzkich zmaganiach, które miały miejsce w Kaliszu, 13.02.2021. Etap centralny w czerwcu, ale Oliwer już teraz wie, że czeka na niego indeks na wybrany kierunek wielu polskich uczelni. Gratulacje!!!

Skip to content